NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

Video

วีดิโอประชาสัมพันธ์

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

    เราได้รวบรวมเนื้อหาที่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการ อาจสงสัยในการดำเนินงาน และการให้บริการกับนักศึกษาของเรา ต่อไปนี้จะเป็นคำถามที่เราได้ตอบให้กับนักศึกษาและผู้ที่ต้องการขอรับบริการจำนวนมาก เราหวังว่าคุณจะพบคำตอบในสิ่งที่คุณต้องการ

ระดับปริญญาตรี

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ระดับบัณฑิตศึกษา
 1. ปริญญาโท
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
 2. ปริญญาเอก
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

Career Opportunities

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

วิศวกร
องค์กรวิสาหกิจ/เอกชน

วิศวกรออกแบบ
เครื่องมือทางการแพทย์

วิศวกรควบคุม
ระบบอัตโนมัติ

อาจารย์ นักวิจัย

ธุรกิจส่วนตัว
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

เว็บไซต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ "นโยบายการใช้คุกกี้ ".
ยอมรับ