Post Detail

ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ นำนิสิต เข้าศึกษาดูงานเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตข้าว

    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ ได้นำนิสิต เข้าศึกษาดูงานเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 

    ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน จากภาคทฤษฏีสู่ปฏิบัติ ให้นิสิตผู้เรียนในรายวิชาได้มีความรู้ทางวิชาการที่เป็นเลิศมากยิ่งขึ้นเว็บไซต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ "นโยบายการใช้คุกกี้ ".
ยอมรับ