Post Detail

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. รัตนา การุญบุญญานันท์

    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. รัตนา การุญบุญญานันท์ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมเกษตร) โดยสภาวิศวกรเว็บไซต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ "นโยบายการใช้คุกกี้ ".
ยอมรับ