รางวัล

05/29/2024 in ประชาสัมพันธ์, รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย และคณะนักวิจัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย และคณะนักวิจัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ...

Read More
03/27/2024 in ประชาสัมพันธ์, รางวัล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน Pitching

ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐวัฒน์ พางาม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน Pitching ในหัวข้อ ... ...

Read More
02/07/2024 in ประชาสัมพันธ์, รางวัล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. รัตนา การุญบุญญานันท์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. รัตนา การุญบุญญานันท์ ...

Read More
02/02/2024 in ประชาสัมพันธ์, รางวัล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาวุธ ลภิรัตนากูล

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อาวุธ ลภิรัตนากูล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานแทน คณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ...

Read More
12/21/2023 in ประชาสัมพันธ์, ผู้สนใจศึกษา, รางวัล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 5 ของประเทศ ..SCIMAGO Ranking 2023

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 5 ของประเทศ จาก SCIMAGO Ranking 2023 ...

Read More
02/15/2023 in ประชาสัมพันธ์, รางวัล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรฑริกา อุตชี นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประเทศญี่ปุ่น ...

Read More
เว็บไซต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ "นโยบายการใช้คุกกี้ ".
ยอมรับ