Post Detail

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567
ระดับปริญญาเอก
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
ระดับปริญญาโท
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
พิเศษ ทุกหลักสูตร มีทุนสนับสนุนการศึกษา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
*เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของคณะฯ

สมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ https://www.admission.graduate.nu.ac.th/grad/reg_grad


เว็บไซต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ "นโยบายการใช้คุกกี้ ".
ยอมรับ