Daily Archives: 02/15/2024

02/15/2024 in กิจกรรมและโครงการ

ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ นำนิสิต เข้าศึกษาดูงานเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตข้าว

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 302457 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตข้าว... ...

Read More
เว็บไซต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ "นโยบายการใช้คุกกี้ ".
ยอมรับ