Post Detail

นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้ารับฝึกการเป็นวิศวกรมืออาชีพ กับ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ซินดิเคท จำกัด ระยะเวลา 2 เดือน

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เพิ่งจบการศึกษาจำนวน 4 คน ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าฝึกการเป็นวิศวกรมืออาชีพ ระยะเวลา 2 เดือน ที่บริษัท แอ๊ดวานซ์ ซินดิเคท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต และ จำหน่าย วาล์ว เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ รวมทั้งรับออกแบบระบบ และออกแบบเครื่องจักร
   โดยทางบริษัทเปิดโอกาสให้นิสิตจบใหม่ได้ทดลองทำงานจริง ภายใต้คำแนะนำจากทีมวิศวกรรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูงของบริษัท นำทีมโดยคุณสามารถ คล่องงานฉุย โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม. นเรศวร กับบริษัท แอ๊ดวานซ์ ซินดิเคท จำกัด ซึ่งเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนเพื่อผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและทัศนคติที่เหมาะสมพร้อมที่จะเริ่มงาน

  คุณสุวิชช์ วัฒนอมรเกียรติ กรรมการผู้จัดการ ร่วมปฐมนิเทศการปฏิบัติงานเว็บไซต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ "นโยบายการใช้คุกกี้ ".
ยอมรับ